Zašto je sport važan za decu?

Zašto je sport važan za decu?

Sport je, bez ikakve sumnje, jedna od najplemenitijih i najčistijih formi u kojima ljudi širom sveta učestvuju. Sredstvo koje prevazilazi sve razlike i nadgrađuje fizički život i intelektualne sposobnosti. Kako bi deca izrasla u zdrave, poštene i moralno svesne osobe, pravi put do formiranja kompletne ličnosti je upravo bavljenje sportom.
Razvoj fizičke i intelektualne strane ličnosti su svakako najvažnije stavke, ali se time nikako ne završava spisak vrlina koje će vaše dete usvojiti i razvijati. Lepe stvari koje sa sobom nosi sport su mnogobrojne i gotovo ih je nemoguće sve predstaviti odjednom. U tome i leži iskonska lepota.

Kada sam prvi put otišao na košarkaški trening, nisam ni bio svestan da će mi to iskustvo koristiti za ceo život. Prijateljstva koja sam tamo stekao ostala su mi kao večno podsećanje na ta lepa vremena. Iako nisam nastavio da treniram kada sam odrastao, uvek se rado setim tih vremena i zajedničkih dogodovština. Svi su bili krajnje otvoreni i druželjubivi, tako da sam se od prvog do poslednjeg treninga osetio kao ravnopravan deo kolektiva. Svi smo se družili i bili srećni kada smo se viđali tih tri puta nedeljno. Košarka mi je takođe pomogla da pravilno izrastem i zadržim dobro držanje tela, ali i primenim neke od taktika sa košarkaškog parketa na brojne životne situacije.

Koji su benefiti bavljenja sportom?
Iako dete i roditelj mogu u početku da „lutaju” sa odabirom odgovarajućeg sporta, to zasigurno ne znači da ste bespotrebno trošili vreme i energiju. Naprotiv. Svaki sport sam po sebi ima različitih prednosti, koje su u nekoj meri izražene i stoga morate biti svesni da ovakva investicija nikada nije uzaludna, i da su, naposletku, benefiti mnogostruki. To se ne može videti preko noći, to je proces koji se uvek isplati na duge staze.
Kada ode na prvi trening i zaigra se sa drugarima iz ekipe, dete započinje proces osamostaljivanja i socijalizacije koji će biti od ključnog značaja za razvoj ličnosti i usvajanje sopstvenog sistema vrednosti. Karakter i moralni principi se formiraju kroz igru i fer nadmetanje sa drugarima sličnog starosnog doba, a da ne govorimo kako se deca često ugledaju jedni na druge, pa bi mogli i ostale prijatelje iz škole, ulice, ili hora da „odvuku” na neki sport.
Iz primera brojnih sportista možete se uveriti kako su prijateljstva stečena na treninzima i terenima često neraskidiva, iskreno i dobronamerno čista.
Sport je jaka konekcija među ljudima širom sveta i meridijana, nebitno koje su nacije, veroispovesti, kulture ili boje kože.
Solidarnost i opšteprihvaćene prednosti interakcije među decom se najbolje vide u sportu. Deca ravnopravno učestvuju, trude se, trče, proslavljaju pobede i prolaze kroz poraze zajedno. Uče na sopstvenim greškama, a onda još napornije rade i treniraju kako bi te greške „ispeglali” i pronašli formulu za uspeh. Oni time nauče ne samo da poštuju drugare iz tima nego i članove ekipe koji se nalaze naspram njih.
Sport je i vid edukacije, kulturnog i duhovnog oplemenjivanja. Naučno je potvrđeno da deca koja upražnjavaju sport imaju i bolje rezultate i ocene u školi, lakše izvršavaju obaveze koje su im zadate od strane učitelja ili nastavnika, a mnogo se bolje slažu sa drugom decom i tolerantnija su prema osobama u neposrednom okruženju. Ovo sve na najdirektniji način utiče na porast samopouzdanja kod dece i uspešno redukovanje stresa. Sve to stoji u suprotnosti sa maloletničkom delikvencijom, kao i konfliktnim i agresivnim istupima.
Zdravo telo rađa i zdrav duh, kao i zdravorazumsko rezonovanje i donošenje zaključaka. Kada se deca uz pomoć sporta nauče ovim ispravnim stvarima, sigurno je da će izrasti i u poštene, pouzdane ljude, koji će nastojati uvek da pomognu kako sebi tako i drugima.

Ipak, od esencijalnog je značaja da u početku ne postavite pred dete nerealne, ili teško dostižne ciljeve, jer nije svrha sporta rezultat, već učešće i razvoj veštine i inteligencije. Ukoliko preforsirate dete i zahtevate uspehe odmah, možete lako da stvorite kontraefekat i averziju prema sportu.
Dete prvo mora da se saživi sa sportom, zavoli ga, da mu postane deo svakodnevice i sveta u kojem živi. Kasnije dolaze na red uspesi, medalje, pohvalnice i plakete za koje je potrebno puno odricanja i pažnje, a od deteta, do jednog određenog stadijuma razvitka i sazrevanja, ne treba tražiti da se odriče i ostalih lepota i zanimljivosti koje tek treba da otkrije i istraži.

Suština sporta na planetarnom nivou je da objedini sve ljude, bez obzira iz kog društvenog miljea dolaze, kakva im je materijalna situacija i da li su iz jedne, ili druge države. Sport nije nikakva privilegija isključivo finansijski imućnih, što pokazuju i primeri iz siromašnijih krajeva sveta gde deca trče za krpenjačama po prašnjavim ulicama, ili se trkaju na putu od kuće do škole i nazad.
Sport je nepresušan izvor nadahnuća i sreće, jer dok je dete koncentrisano na sportsku aktivnost, ono se nalazi u svetu gde, zajedno sa ostalim takmičarima, ili kolegama iz tima, pokušava da bude što bolje i u tu svrhu angažuje brojna čula, lokomotorni sistem i intelektualne kapacitete.
Sve ovo utiče da dete, kada samo napravi prve korake u svetu odraslih, bude jače i otpornije na sve nedaće koje se odigraju na njenom ili njegovom životnom putu. Ona se tako pripremaju za veće izazove, koje će jednog dana lakše prebroditi i savladati, jer će imati razvijenije pozitivne psiho-fizičke osobine koje upotpunjuju jednu ličnost.

autor: Igor Kamber

izvor: blog.novakdjokovicfoundation.org

Školice Sporta