Bušido

Bušido

Autoput 2 SC “11. April”
069/ 405-76-08

Struktura časova
Osnovni program za decu od 4 do 10 godina obuhvata tri časa nedeljno u velikoj fiskulturnoj sali.

Dva časa u trajanju od 60 minuta usmerena na razvoj motorike i koordinacije dece kroz osnove bazičnih sportova (gimnastika, atletika…), sportova sa loptom, ritmike i plesa kao i borenja.

Treći čas u trajanju od 30 minuta obuhvata korektivnu gimnastiku
(vežbe jačanja, istezanja i korektivne vežbe).

Program za trogodišnjake obuhvata 2 časa nedeljno usmerena na razvoj motorike i koordinacije, u trajanju od 30 minuta.

Na svakom času sa decom radi od 3 do 6 profesora fizičkog vaspitanja sa velikim iskustvom u radu sa decom.

Tokom cele godine organizuju se izleti koji imaju bogat i interesantan sportski sadržaj, a uz to i značajnu vaspitno obrazovnu ulogu.

Školice Sporta